Bu politikanın amacı, Preferred by Nature'ın Preferred by Nature müşterileri veya faaliyetleri ile ilgili anlaşmazlıkları ele alma şeklini tanımlamak ve düzenlemektir.

Anlaşmazlıklar iki geniş kategoriye ayrılır: şikayetler ve itirazlar. Bu politika bağlamında, şikayet terimi, şikayetlerle aynı şekilde ele alınacak olan şikayetlerle eş anlamlı olarak kabul edilir. Preferred by Nature, denetim süreci sırasında denetçilerle paylaşılanlar da dahil olmak üzere her zaman anlaşmazlıkları kabul eder.

İtirazlar, Preferred by Nature müşterileri veya başvuru sahipleri tarafından Preferred by Nature'ın sertifikasyon kararlarına veya uygunsuzluklarına karşı dile getirilen sorunlar olarak tanımlanır.

Şikayetler, herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından dile getirilen diğer anlaşmazlıklar olarak tanımlanır. Şikayet sahibi Preferred by Nature'a bilgileri paylaşma yetkisi vermediği sürece tüm şikayetler gizli tutulur.

Lütfen tüm şikayet ve itirazlarınızı yazılı olarak dispute@preferredbynature.org adresine e-posta ile gönderin. 

 

Peter Feilberg, Preferred by Nature'ın Yetkili Müdürü
Tarafından onaylanmıştır
12 Mayıs 2023

 

Aşağıda İngilizce ve diğer dillerdeki uyuşmazlık çözüm politikamız yer almaktadır.