Vaidluste lahendamise poliitika eesmärk on kirjeldada ja reguleerida viisi, kuidas NEPCon lahendab vaidlusi, mis on seotud NEPConi tegevusega või NEPConi sertifitseeritud klientidega. Vaidlused jagunevad kahte suurde rühma: kaebused ja vaided. Selle poliitika raames on ingliskeelsed terminid grievance ja complaint  sünonüümid (eesti keeles ’kaebus’) ja neid lahendatakse samade reeglite alusel. Vaie tähendab NEPConi sertifitseerimisotsuse vaidlustamist NEPConi sertifikaadiga kliendi või sertifikaadi taotleja poolt. Kaebused hõlmavad kõiki muid vaidlusi, mille algatavad üksikisikud või organisatsioonid. 

Kinnitanud:

Peter Feilberg, NEPConi tegevdirektor
10. mai 2023

 

Allpool leiate meie vaidluste lahendamise poliitika inglise keeles ja teistes keeltes.

Kui teil on kaebus, palun saatke see oma kohalikule NEPConi kontaktisikule. Kaebused võib saata ka e-posti aadressil: dispute@nepcon.org