Celem polityki jest opisanie i uregulowanie sposobu, w jaki Preferred by Nature postępuje w sytuacjach spornych dotyczących klientów i działań Preferred by Nature.

Spory dzielimy na dwie kategorie – skargi i odwołania. W kontekście polityki słowo zażalenie jest synonimem skragi i będzie rozpatrywany w ten sam sposób co skarga. Preferred by Nature przyjmuje informacje dotyczące sporu w dowolnym momencie, również te, którymi klienci dzielą się z audytorami podczas audytu.

Odwołania wnoszone są przez klientów Preferred by Nature lub aplikantów wobec decyzji certyfikacyjnych Preferred by Nature lub wobec niezgodności.

Skargi są definiowane jako wszelkie spory zgłaszane przez dowolną osobę lub organizację. Wszystkie skargi są poufne, chyba że skarżący upoważni Preferred by Nature do udostępnienia informacji.

 

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg, Dyrektor Wykonawczy Preferred by Nature
22 marca 2022 r.

 

Poniżej znajduje się Polityka Rozwiązywania Sporów

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę lub zażalenie prosimy o kontakt z pracownikiem Preferred by Nature. Na naszej stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy biur. Skargi można przesyłać również na adres dispute@preferredbynature.org