Smyslem této politiky je popsat a upravit způsob, jakým se Preferred by Nature vypořádává s námitkami, které se týkají klientů nebo činností Preferred by Nature.

Námitky jsou rozděleny do dvou širokých kategorií: stížností a odvolání. Preferred by Nature přijímá námitky kdykoli, včetně těch, které byly sděleny auditorům během auditu.

Odvolání je definováno jako protest vznesený klientem Preferred by Nature nebo uchazečem o certitikaci vůči certifikačnímu rozhodnutí nebo neshodám udělených Preferred by Nature.

Stížnost je definována jako jakýkoli jiná námitka vznesená jedincem nebo organizací. Všechny stížnosti jsou považovány za důvěrné, pokud stěžovatel nedá Preferred by Nature svolení k jejich sdílení.

 

Schválil

Peter Feilberg, výkonný ředitel Preferred by Nature

12. května 2023

 

Níže najdete politiku řešení sporů k dispozici v češtině a slovenštině.

V případě, že si přejete vznést stížnost, a/nebo podat odvolání, prosím kontaktuje Michala Rezka. Na této stránce najdete telefonní čísla a adresy našich místních kanceláří. Námitky mohou být také zaslány na e-mail: dispute@preferredbynature.org.