Šī politika ir  veidota, lai palīdzētu mūsu darbiniekiem identificēt, kāda korumpēta biznesa prakse ir aizliegta viņu ikdienas darbā, lai spētu izvairīties no korupcijas.  Tajā ir izskatīta pieņemama un nepieņemama rīcība, lai nodrošinātu, ka NEPCon darbs tiek veikts sociāli atbildīgā un ētiskā manierē un ar atbilstību visai piemērojamajai likumdošanai.   
 
NEPCon ir apņēmies ievērot visus likumus, kas attiecas uz kukuļošanu, korupciju un krāpšanu visās jurisdikcijās, kurās mēs darbojamies, īpašu uzmanību pievēršot Apvienotās Karalistes likumdošanai un 2010.gada Lielbritānijas Kukuļošanas apkarošanas likumam.
 
Kā mūsu politikā noteikts, mēs saglabājam specifiskus gadījumus Integritātes reģistrā, lai nodrošinātu caurredzamību un iespēju šos gadījumus monitorēt. 
 
Šo politiku apstiprināja  Peter Feilberg, NEPCon izpilddirektors 2015.gada 13.septembrī.