Apstiprinājis

Peter Feilberg, Izpilddirektors
2020.gada 5. oktobrī