Jak to sprawdzić?

Aby pomóc w ustaleniu czy produkt jest objęty EUTR, przygotowaliśmy listy, które pomogą dokonać szybkiego przeglądu produktów objętych i wyłączonych z tego obowiązku.

Uwaga: Produkty, które obecnie są wyłączone z przepisów, mogą zostać nimi objęte w przyszłości.

Aby samodzielnie zweryfikować status produktu importowanego należy wykonać dwa kroki:

1 Sprawdzić aktualne zaklasyfikowanie naszego produktu w agencji celnej lub PZC (poświadczonym zgłoszeniu celnym) do grupy produktowej według ujednoliconej nomenklatury UE.  
2

Nastepnie sprawdzić, czy dana grupa produktowa znajduje się w załączniku EUTR. Jeśli w załączniku uwzględniono odpowiednią grupę, wówczas produkt objęty jest rozporządzeniem.

 

Zwróć uwagę na istotne różnice

Niektóre rodzaje produktów/materiałów są objęte zakresem EUTR częściowo lub tylko w niektórych okolicznościach. Poniżej znajduje się podsumowanie, w którym wyjaśnione są różnice i definicje stosowane w EUTR oraz nomenklaturze UE.

 

OPAKOWANIA 

Cardboard-boxes.jpg Zakres EUTR obejmuje „skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane; bębny kablowe; palety, palety skrzyniowe i inne płyty ładunkowe z drewna; nadstawki do palet płaskich”. Zasadniczo obejmuje to prawie wszystkie materiały opakowaniowe wykonane z drewna lub elementy ułatwiające transport innych produktów.

Jednakże EUTR ma zastosowanie do opakowań wyłącznie wtedy, gdy a) opakowanie jest sprzedawane jako produkt sam w sobie – przedmiot handlu (osobna pozycja na fakturze) lub b) gdy opakowanie nadaje produktowi jego zasadniczy charakter, jak np. ozdobne pudełka na prezenty (gdy opakowanie stanowi o znaczacej wartości produktu).

EUTR nie ma zastosowania do opakowań, które „są używane wyłącznie jako materiał służący do ochrony, przemieszczania, zabezpieczenia, wsparcia, odseparowania innego produktu wprowadzonego do obrotu”. Na przykład, jeśli kupowane produkty są dostarczane w kartonach lub na paletach, wówczas zwykle materiał opakowania nie jest objęty EUTR.

Rozporządzenie nie obejmuje również opakowań, które są „specjalnie ukształtowane lub dopasowane do przechowywania określonego artykułu lub zestawu artykułów, odpowiednich do długotrwałego użytkowania i prezentowanych wraz z artykułami, dla których są przeznaczone”. Przykładem są futerały na aparaty fotograficzne, futerały na instrumenty muzyczne, pistolety i naszyjniki.

Uwaga: Także procedura celna (w tym odprawa) może być ważna przy określeniu, który produkt jest potraktowany jako „wprowadzany na rynek UE”. Jeżeli materiał jest odprawiany jako opakowanie, wówczas objęty jest EUTR, ale jeśli importowany produkt X jest odprawiony celnie jako „X”, wówczas opakowanie zawierające X nie jest objęte rozporządzeniem.

 

PRODUKTY ODZYSKANE / ODPADY

Excavators-145.jpg Produkty nie są objęte rozporządzeniem, jeżeli można udokumentować, że zostały wyprodukowane „z drewna lub produktów drewnianych, które zostały już przetworzone i w przeciwnym razie zostałyby zutylizowane jako odpady, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/98 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. o odpadach. Przykładem jest materiał drzewny pochodzący z rozbiórki budynków znajdujących się poza UE.

 

 

MATERIAŁY DRUKOWANE

Books.jpg Książki, broszury, zdjęcia i ich reprodukcje są wyłączone z rozporządzenia. Dotyczy to wszelkich materiałów publikowanych, w których sama treść stanowi wyrób. 

Jednak inne rodzaje papieru oraz celulozy są objęte rozporządzeniem, chociaż mogą zawierać nadruk. Przykłady obejmują chusteczki higieniczne, papier toaletowy, opakowania lub papier biurowy.

 
 
 
PRODUKTY BAMBUSOWE

Bamboo-baskets.jpg Produkty wykonane z litego bambusa, takie jak bambusowe podłogi, blaty i części mebli są objęte EUTR. 

Zwolnione są jednak następujące typy produktów:

1. Produkty wykonane z plecionego lub tkanego bambusa.
2. Pulpa i papier bambusowy.
3. 
Siedzenia (krzesła, sofy itp.) wykonane z bambusa.

 

MEBLE

Sofa.jpg Większość mebli jest objęta EUTR, jednak następujące grupy produktów są zwolnione:

1. Kompletne siedzenia, w tym sofy, krzesła itp. 
2. Meble wykonane z plecionego/tkanego bambusa.
3. Meble medyczne, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne. 

Uwaga: Drewniane fragmenty krzeseł (np.nogi), sprzedawane jako częsci mebli, są objęte obowiązkiem dochowania należytej staranności EUTR.

 

 

Produkty objęte EUTR

Lista produktów objętych rozporządzeniem EUTR opiera się na informacjach zawartych w załączniku do rozporządzenia UE w sprawie drewna.

Czterocyfrowe kody odnoszą się do nomenklatury scalonej drewna i produktów drewnianaych określonych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87.

WYKAZ PRODUKTÓW OBJĘTYCH EUTR

 • Drewno opałowe w kłodach, polanach, gałęziach, pękach lub podobnych postaciach; drewno w postaci wiórów lub kawałków; trociny i odpady drzewne oraz ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobnych postaciach (4401)
 • Drewno surowe okorowane lub z grubsza wyrównane (4403)
 • Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna (4406)
 • Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm (4407)
 • Arkusze do fornirowania (włączając te uzyskane przez cięcie drewna klejonego warstwowo), na sklejkę lub na inne podobne drewno laminowane i inne drewno przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, strugane, szlifowane, łączone lub łączone stykowo, o grubości nie przekraczającej 6 mm (4408)
 • Drewno (w tym paski i fryzy do parkietów, niepołączone) obrabiane w sposób ciągły (wypustki, rowkowane, przylgowe, fazowane, łączone w kształcie litery V, zroszone, formowane, zaokrąglone itp.) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, także strugane, szlifowane lub łączone stykowo (4409)
 • Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych (OSB) i podobne płyty (na przykład płyta waflowa) z drewna lub innych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi (4410)
 • Płyta pilśniowa z drewna lub innych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych (4411)
 • Sklejka, fornirowane panele i podobne drewno warstwowe (4412)
 • Drewno zagęszczone w blokach, płytach, listwach lub profilach (4413 00 00)
 • Drewniane ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów (4414 00)
 • Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania z drewna; bębny kablowe z drewna; palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe z drewna; drewniane kołnierze paletowe (4415). Należy pamiętać, że wyjątkiem są opakowania używane wyłącznie do przechowywania, ochrony lub przewożenia innego produktu wprowadzanego do obrotu.
 • Beczki, baryłki, kadzie, wanny i inne wyroby bednarskie oraz ich części z drewna, w tym z klepek (4416 00 00)
 • Stolarka budowlana i stolarka z drewna, w tym panele z drewna komórkowego, zmontowane panele podłogowe, gonty i dachówki (4418)
 • Masa celulozowa i papier z działów 47 i 48 nomenklatury scalonej, z wyjątkiem produktów na bazie bambusa i produktów z odzysku (makulatura i odpady). Należą do nich między innymi: papier i tektura; koperty; zwykłe pocztówki; pudełka na artykuły papiernicze; papier do drukarki; tapety; bibułka papierosowa; papier toaletowy; chusteczki; chusteczki do czyszczenia; ręczniki; serwetki; serwetki dla niemowląt; tampony; prześcieradła, artykuły sanitarne i szpitalne, artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe wykonane z papieru; rejestry, księgi rachunkowe, notesy, książeczki zamówień, książeczki rachunkowe; listy i memorandum; pamiętniki; albumy; okładki książek; etykiety papierowe i tekturowe; tace, naczynia, kubki i tym podobne z papieru i tektury; pudełka na jajka
 • Meble drewniane (9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 i 9403 90 30). Należy pamiętać, że wyjątki dotyczą siedzeń, mebli bambusowych oraz mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
 • Budynki prefabrykowane (94061000)

 

Uwaga: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność tych informacji; zalecamy jednak dokładne sprawdzenie oficjalnych źródeł. NEPCon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy.

 

 

Produkty, które nie są objęte EUTR

Lista produktów, których nie obejmuje rozporządzeniem EUTR. Liczby w nawiasach wskazują rozdziały lub indywidualne numery klasyfikacyjne Nomenklatury Scalonej UE dla produktów.
 

WYKAZ PRODUKTÓW ZWOLNIONYCH Z EUTR

 • Odpady: produkty drewniane lub ich elementy, które zostały już przetworzone, a które w przeciwnym razie zostałyby zutylizowane, ponieważ odpady nie są objęte rozporządzeniem w sprawie drewna UE, np. drewno z budynków wyburzonych w krajach nienależących do UE
 • Węgiel drzewny (4402)
 • Drewno obręczowe; rozłupane pale; słupy, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; nietoczone, przycięte drewniane kije, gięte lub w inny sposób obrobione, odpowiednie do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi; wióry i tym podobne (4404)
 • Wełna drzewna i mąka drzewna (4405)
 • Narzędzia, trzonki i uchwyty narzędzi, miotły lub szczotki z drewna; buty i elementy drewniane do butów (4417)
 • Intarsje i mozaiki drewniane; szkatułki i etui na biżuterię lub sztućce oraz podobne artykuły z drewna; statuetki i inne ozdoby z drewna; drewniane artykuły meblowe nieobjęte działem 94 (4420)
 • Wieszaki na ubrania (4421)
 • Korek i artykuły z korka (rozdział 45)
 • Drukowane książki, gazety, zdjęcia i inne produkty przemysłu poligraficznego, rękopisy (rozdział 49)
 • Łyżki (rozdział 82)
 • Zegary i zegarki (rozdział 91)
 • Instrumenty muzyczne (rozdział 92)
 • Siedzienia (9401)
 • Meble medyczne, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne (9402)
 • Lampy i oprawy oświetleniowe (9405)
 • Zabawki, gry i artykuły sportowe, ich części i akcesoria (rozdział 95)
 • Miotły i szczotki (9603)
 • Długopisy (9608)
 • Ołówki (9609)
 • Fajki do palenia (9614 00)
 • Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki (rozdział 97)
 • Meble, wyroby plecione oraz pulpa i papier wykonany z bambusa
 • Opakowania, które „są używane wyłącznie jako materiał do podparcia, ochrony lub przewozu innego produktu wprowadzanego do obrotu” lub „są specjalnie ukształtowane lub dopasowane do przechowywania określonego artykułu lub zestawu artykułów, odpowiednich do długotrwałego użytkowania i prezentowanych wraz z artykułem, do których są przeznaczone”, takie jak futerały na aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń i biżuterię

Uwaga: Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność tych informacji; zalecamy jednak dokładne sprawdzenie oficjalnych źródeł. NEPCon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy.