Jesteśmy zobowiązani do dzielenia się wiedzą na temat zrównoważonego rozwoju, narzędziami i systemami w największym możliwym zakresie

CCZwykle oferujemy opracowane przez siebie materiały pod licencją Creative Commons "Attribution-Share-Alike" w zakresie, który jest możliwy bez naruszania praw autorskich stron trzecich. Jest to wyraźnie określone w każdym materiale.

To prawo autorskie pozwala na pobieranie, streszczanie, modyfikację i rozpowszechnianie materiałów nim objętych. Jeśli zdecydujesz się na użycie lub modyfikację naszych materiałów, prosimy jedynie abyś powołał się na nasze źródło, zaznaczył zmiany, które wprowadziłeś i dzielił się tymi materiałami na tych samych warunkach. 

Poprzez licencjonowanie sprzyjające udostępnianiu chcemy zachęcić innych do przyłączenia się do naszej pracy i pomocy w doskonaleniu tego, co opracujemy. Można bardzo wiele osiągnąć przez wspólny rozwój w kwestiach wiarygodności, przydatności i zasięgu. Bardzo cenimy wszelkie opinie i uwagi na temat naszych materiałów. 
 

Polityka została zatwierdzona przez Dyrektora Wykonawczego NEPCon - Petera Feilberga 27 kwietnia 2014 r.