Uznane organizacje monitorujące zostały ocenione przez Komisję Europejską i uznane za kompetentne do zapewniania unijnym podmiotom wsparcia w spełnieniu kluczowych wymogów EUTR.

Rola i obowiązki organizacji monitorujących

EURozporządzenie EUTR mówi, że do obowiązków uznanych organizacji monitorujących należy:

  • Wdrażanie i utrzymywanie zgodnego z EUTR systemu zasad należytej staranności u swoich klientów. Organizacje monitorujące są też zobowiązane do aktualizowania systemu.
  • Regularna ocena skuteczności systemu należytej staranności swoich klientów. Organizacje te są również formalnie zobowiązane do zgłaszania właściwym organom powtarzających się sytuacji niedochowania należytej staranności.

W krajach, w których funkcjonują uznane organizacje monitorujące, ich działanie podlega kontroli właściwych organów krajowych.

 

 

 

Korzystanie z usług organizacji monitorującej 

Współpraca z organizacją monitorującą jest dobrowolna. Mogą Państwo ustanowić własny system zasad należytej staranności i przeprowadzać regularne oceny jego skuteczności we własnym zakresie.

Korzystanie z pomocy organizacji monitorującej nie zwalnia Państwa firmy z odpowiedzialności prawnej wynikającej z EUTR. Jednak korzystanie z usług organizacji monitorującej może okazać się pomocne:

  • Nie muszą Państwo opracowywać i utrzymywać własnego systemu zasad należytej staranności ani zastanawiać się, czy Państwa system jest zgodny z wymogami prawa. Mogą Państwo po prostu wdrożyć system dostarczony przez organizację monitorującą i mieć pewność, że jego jakość jest zgodna z oczekiwaniami UE.
  • Regularnie przeprowadzana przez organizację monitorującą ocena pozwala upewnić się, że Państwa system należytej staranności jest wdrożony prawidłowo. Ocena ta pomaga zidentyfikować obszary wymagające działania lub ulepszyć procedury.

Tutaj dostępna jest oficjalna lista uznanych organizacji montorujących

Preferred by Nature jest organizacją monitorującą uznaną przez UE. Nasze usługi oparte są o unikalne połączenie certyfikacji z bezpłatnym systemem zasad należytej staranności. Więcej informacji...