Certyfikacja LegalSource pomoże Państwu spełnić  wymagania rynku dotyczące legalności pochodzenia drewna (EUTR)

Jeśli prowadzą Państwo działalność w kraju eksportującym drewno, certyfikacja LegalSource potwierdza legalność pochodzenia która jest kluczowa dla nabywców z regionów, o surowych przepisach dotyczących importu drewna.  którego poszukują nabywcy z regionów o ściśle uregulowanych rynkach drewna.

 

Znaki towarowe LegalSource 

Jako posiadacze certyfikatu LegalSourceTM uzyskają Państwo dostęp do etykiet i oświadczeń LegalSource. Znaki te pokazują Państwa zaangażowanie w legalne pozyskiwanie drewna.   
 

Znaki towarowe LegalSource

LS labelNazwa LegalSource jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do NEPCon. Jako posiadacz certyfikatu LegalSource mogą Państwo używać tego znaku towarowego w celach promocyjnych.

Możesz również wykorzystać oświadczenie i etykietę LegalSource Certified do promowania produktów objętych certyfikatem lub do wsparcia zaangażowania organizacji w legalne pozyskiwanie drewna.

Uwaga: znak towarowy LegalSource nie kwalifikuje się do używania na produkcie.

Warunki korzystania ze znaków towarowych LegalSource

Jako posiadacz certyfikatu LegalSource muszą Państwo przestrzegać wymagań dotyczących znaku  towarowego LegalSource. Obejmują one projekt graficzny oraz wiarygodne roszczenia. Są one określone w Procedurze Roszczeń i Komunikacji LegalSource.

Uwaga: Każdorazowe zastosowanie znaków towarowych Legal Source wymaga naszego zatwierdzenia.