Trade

Het doel van de Europese Houtverordening of EU Timber Regulation (EUTR) is om een halt toe te roepen aan de handel in illegaal hout naar de EU. De wetgeving is een belangrijk onderdeel van het EU FLEGT (Forest Law, Governance and Trade) Programma.

De EUTR werd van kracht op 3 maart 2013. Gezien de schaal van de Europese houtmarkt heeft dee wetgeving effect op de handel in houtproducten wereldwijd.

Terwijl de bewijslast ligt bij de duizenden Europese operators op wie de EUTR direct van toepassing is, heeft de wetgeving ook direct impact op leveranciers en handelaren wereldwijd wiens producten uiteindelijk op de Euorpese markt arriveren.

 

EUTR basics

De EU Timber Regulation bevat drie kern-vereisten:

1

Ban op illegaal geoogst hout
De regulering verbiedt het voor de eerste keer plaatsen van illegaal geoogst hout of houtproducten op de Europese markt. De ban is van toepassing op tal van producten die die opgesomt zijn in de annex van de Verordening. Bekijk welkde producten genoemd zijn.

2 Verplichting om handelspartners te registreren
Alle Europese handelaren in die producten die op de lijst staan zijn verkoicht om gegevens bij te houden van hun kopers en leveranciers.
3 Due diligence verplichtingen
De EUTR verplicht “operators” – EU bedrijven die de genoemde producten voor de eerste keer op de Europese markt plaatsen – om “due diligence” uit te voeren om het risico op illegaal hout dat de Europese markt binnen komt zo klein mogelijk te maken.
 

Wat is due diligence?

ListOperators die verplicht zijn that due diligence toe te passen moeten een due diligence systeem opzetten dat de volgende kernaspecten bevat:

 • Toegang tot informatie over de producten en toeleveringsketens. Dit bevat productomschrijvingen; hoeveelheden; houtsoort; land en indien van toepassing het sub-nationale gebied van herkomst; indicators van voldoen aan de wet en de contactgegevens van de kopers en leveranciers.
 • Risico beoordeling waarin het risico wordt geëvalueerd van illegaal hout in de keten. De risicobeoordeling dient alle relevante producten en ketens te omvatten.
 • Risico verkleining om elk risico dat is geïdentificeerd zoveel mogelijk te verkleinen, bijvoorbeeld door extra documentatie aan te vragen of leveranciers te auditen.
 • Regelmatige evaluaties van het due diligence systeem van de operator.

 

 

Snelle handleiding voor EU kopers en non-EU leveranciers

Moet U voldoen aan wettelijke verplichtingen of wilt U tegemoet komen aan de vraag van kopers als resultaat van de EUTR? Het kan moeilijk zijn om te weten waar U moet beginnen. Gebruik de tabellen hier beneden om een korte omschrijving van de belangrijkste stappen en ook een collectie van links en hulpmiddelen om U verder op stap te helpen.

 

EU bedrijven

Belangrijkste stappen voor bedrijven in de EU

B1

Ontdek of uw producten vallen onder de verordering.

Tal van producten vallen onder de EUTR, maar velen ook niet 

Bekijk welke producten onder de EUTR vallen

Arrow

A: Mijn producten staan niet op de lijst
De Verordening is niet op U van toepassing

B: Mijn producten staan op de lijst
Ga verder met Stap 2.

B2

Bepaal of uw bedrijf een 'operator' is of een 'handelaar'.

U ben 'handelaar' indien U:

Materiaal koopt of verkoopt dat al op de Europese markt is gezet.  

U bent een “operator” indien U:

a) hout haalt uit een bos in de EU en het vervolgens op de Europese markt verkoopt of gebruikt in uw eigen bedrijf;

b) een product dat valt onder de Verordening op de Europese markt zet of laat zetten, hetij voor doorverkoop of voor uw eigen commerciële doeleinden.

Arrow

A: Ik ben een “handelaar”

uw enige verplichting is om kopers en leveranciers van de door de EU aangewezen producten te registreren.

 

B: Ik ben een “operator”

Net als bij traders, dient U kopers en leveranciers van door de EU genoemde producten te registreren. Daarnaast moet U voldoen aan de due diligence verplichtingen en de volgende stappen nemen zoals hier beneden genoemd. Ga verder met Stap 3.

 

Opmerking: De volgende stappen zijn alleen relevant voor operators!

B3 Zet uw due diligence systeem op. Dit houdt onder andere in het ontwikkelen van geschreven due diligence procedures, het toekennen van verantwoordelijkheden en het garanderen van de juiste competenties. 
B4 Verzamel informatie over uw producten en uw toeleveringsketen. U dient te voldoen aan specifieke eisen voor toegang tot informatie. En U dient passende informatie te hebben om positieve conclusies te kunnen trekken over het risico op illegale oogst in uw producten. 
B5 Voer risico-analyses uit. Voor elk product en leverancier dient U te beoordelen of het risico “verwaarloosbaar” of “niet-verwaarloosbaar” is. Conclusies zijn vaak gebaseerd op het plaatje dat wordt gekregen door certificering en het corruptieniveau in het land van herkomst. Echter, bepaalde aspecten kunnen leiden tot onmiddellijke conclusies over het risico. Elk stukje ontbrekende informatie die geen sterke conclusie toe laat impliceert dat er een niet-verwaarloosbaar risico is.
Benefit 6 Verklein het geidentificeerde risico. Voor ‘niet-verwaarloosbaar’ risisco dient U risicoverkleinende maatregelen te implementeren. De geschiktheid van de risicoverkleinende maatregel hangt helemaal af van het type risico en kan variëren van het verkrijgen van verdere documenten tot het uitvoeren van on-site leveraciersaudits of het vervangen van leveranciers. 
Benefit 7

Zet een controlesysteem op: de EUTR eist dat U de effectiviteit van uw systeem regelmatig controleert op het uisluiten van illegaal hout uit uw producten. 

 

 

 

Leveranciers aan de Europese markt

Belangrijke stappen voor supply chain-bedrijven buiten de EU

Hoewel u niet direct verplicht bent om de EUTR na te leven, zal uw handel waarschijnlijk worden beïnvloed als uw producten uiteindelijk voor de EU-markt bestemd zijn. Hier zijn enkele tips over stappen die u kunt nemen om u te helpen bij het navigeren door de nieuwe voorwaarden binnen uw handel.

B1 Verzamel informatie. Zoek actief informatie over het risico van illegale houtkap in de gebieden waar uw producten worden geoogst.
B2 Beoordeel de kwaliteit en volledigheid van de informatie die u hebt verzameld. Bepaal welk type aanvullende informatie / documentatie u nodig heeft om het vermeende risico verder te beoordelen en te beperken.
B3

Identificeer en documenteer herkomst en houtsoorten. EU-kopers moeten toegang hebben tot betrouwbare informatie over de houtsoorten die zich in elk product bevinden. Voor elk product moet de soort en het land van herkomst - in sommige gevallen zelfs het bos van herkomst - bekend zijn. U dient met uw leveranciers samen te werken om deze informatie te verkrijgen.

B4 Documenteer legale kap. Legaal oogsten houdt in dat wordt voldaan aan alle wetgeving die van toepassing is op houtkap, zoals houtkapvergunningen, oogstvoorschriften, milieuwetten en betaling van vergoedingen en belastingen. Werk samen met uw leveranciers om betrouwbare documentatie te verstrekken voor legaal oogsten. Implementeren van hout tracking systemen om de traceerbaarheid, tenzij uw producten die reeds door een verificatie regeling aanbieden van deze vallen. Zo kunt u zekerheid bieden over de herkomst van uw producten.
B5 Neem deel aan een geloofwaardig certificerings- of verificatieschema voor hout. Een geloofwaardige verificatie door derden van de wettelijke oogstgarantie zal veel kopers verderop in de toeleveringsketen tevreden stellen.
Benefit 6 Moedig uw leveranciers aan om certificering- of verificatie te verkrijgen volgens een geloofwaardig schema. Of selecteer leveranciers die al gecertificeerd zijn.

 

 

Bronnen

Download

Scroll verder naar beneden om de handleidingen eerder te downloaden. 

 

Handige links

 • Officiele EUTR informatie van de EU
  De gezaghebbende webpagina over de EUTR. Het bevat beknopte informatie, updates, nieuws, links naar de EUTR zelf en begeleidingsdocumenten. Het bevat ook een lijst van door de EU erkende toezichthoudende organisaties en links naar nationale bevoegde autoriteiten die toezicht houden op de handhaving van de EUTR.
 • Chatham House illegale kap website
  Een uitgebreide site met nieuws en updates gericht op illegale houtkap wereldwijd.
 • European Timber Trade Federation (ETTF)
  De website bevat een nieuwsfeed met regelmatige updates over legaliteitsproblemen met hout.
 • European Forest Institute Portal
  Een uitgebreide site met nieuws en updates voor wetshandhaving van de EU, bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT) actieplan.
 • NEPCon Sourcing Hub
  De Hub bevat beoordelingen van de risico's van illegale houtproductie en handel in meer dan 65 landen.
 • Transparency International
  Transparency International publiceert de jaarlijkse Corruption Perception Index (CPI) die het niveau van corruptie in de meeste landen van de wereld aangeeft.
 • WWF Global Forest and Trade Network (GFTN)
  Deze WWF-website biedt richtlijnen voor de inkoop van legaal en duurzaam hout.
 • Forest Legality Alliance
  Een website met nuttige bronnen over legale houtinkoop.