Forest interviewMēs paziņojam visus plānotos FSC meža apsaimniekošanas novērtējumus vietējām ieinteresētajām pusēm, aicinot izteikt savus viedokļus. Tas bieži vien dod vērtīgu ieguldījumu.

Jūs esat aicināti komentēt, arī tad ja neēsat saņemuši uzaicinājumu to darīt. Mēs parasti izmantojam jūsu ieteikumus, lai plānotu lauku apmeklējumus un kā pamatu mūsu vērtēšanai.

Pārlūkojiet sarakstu zemāk, lai redzētu mūsu plānotos vērtējumus. Paziņojuma vēstulē ieinteresētajām pusēm ir paskaidrots, kā jūs varat iesniegt savus komentārus. Piezīme: mēs varam ņemt vērā tikai komentārus par tēmām, uz kurām attiecas piemērojamie FSC standarti.

Komentārs ārpus ieinteresēto pušu paziņojumiem. Mēs vienmēr priecājamies par jūsu komentāriem. Droši sazinieties ar mums gadījumā ja Jums ir informācija, kas varētu būt mums noderīga.