GlobeHvad afgør, om træ er 'ulovligt fældet' eller ej i henhold til EU's definition?

  • EU-loven omfatter kun love og regler, der gælder i hugstlandet. ​Definitionen omfatter altså ikke lovgivning i lande, som træet passerer igennem på sin vej til EU. Derimod omfatter den ikke blot skovning, men også handel og transport, der finder sted i hugstlandet.
  • EU anvender begrebet 'ulovligt fældet' i en meget bred betydning. Udtrykket omfatter mange typer af ulovligheder udover gement tyveri af tømmer. Eksempler er brud på skattelovgivning eller love og regler om arbejdsmiljø og ansættelsesforhold. Et brud på enhver af disse regler i oprindelseslandet betyder, at træet er ulovligt fældet i EU's forstand. Det er derfor vigtigt at medtage alle former for relevant lovgivning i hugstlandet, når du skal bedømme risikoen for, om træet er ulovligt at indføre til EU.

 

Værktøjer til at identificere 'gældende lovgivning'

På grund af tømmerforordningens brede definition af begrebet 'ulovlig skovhugst' kan det være et stort arbejde at få overblik over al lovgivning i et land, som er relevant i forhold til EUTR. Vi har her listet nogle kilder til information, som kan være en hjælp til at få overblik over, hvilke love og regler der er relevante i det land, du sourcer fra.

 
LS v2

Få overblik over relevante typer af lovgivning  

Vores LegalSource Standard indeholder to lister over typer a lovgivning, som er omfattet af EUTR. Listerne kan bruges som grundlag for at identificere de aktuelle love og regler, som gælder i det enkelte land. Bilag 1 omhandler typer af lovgivning på skovniveau, mens bilag 2 omhandler lovgivning, der omfatter handelskæden.
 

Se eller download standarden (på engelsk)

GFR

Global Forest Registry: Foreløbige lister i over 70 lande

Global Forest Registry er et online værktøj til indkøb af træ med en lovlig og acceptabel oprindelse. Sitet omfatter foreløbige og ufuldstændige lister over gældende love og regler for over 70 lande. Listerne giver et nyttigt udgangspunkt for jeres videre arbejde. 

Gå til Global Forest Registry (engelsk)