Wood industry facility in China.jpg

Evaluering af jeres leverandører giver jer et mere præcist grundlag for at vurdere risikoen for, at der indgår ulovligt træ i deres produkter. I får praktiske anbefalinger til, hvordan I mest effektivt kan begrænse en given risiko.

En evaluering hjælper samtidig leverandørerne med at forstå due diligecence. Det gør jeres dialog med leverandøren lettere efterfølgende.

Hvornår er evaluering nødvendig?

En nærmere vurdering af leverandørerne er især relevant, hvis I køber træholdige produkter fra lande, hvor korruption og ulovlig hugst er meget udbredt. Her er det risikabelt at stole for meget på 'officielle' dokumenter, med mindre produkternes lovlighed er verificeret under et troværdigt system.