Bemærk: Denne side er kun beregnet til at konsultere FSC standarder udviklet af NEPCon. NEPCon udvikler ligesom andre FSC-certificeringsorganer vores egne FSC-standarder i visse situationer. Eksempelvis midlertidige (interim) skovstandarder i lande, der endnu ikke har en national, FSC-godkendt skovstandard.

FSC udvikler selv de centrale FSC-standarder, f.eks. FSC's globale Principper og Kriterier for god skovdrift og den internationale FSC Chain of Custody Standard. Se FSC's internationale hjemmeside, hvis du ønsker at følge høringer om disse standarder.