Forest interview

Vi inviterer aktivt lokale interessenter - f.eks. borgerforeninger, lystfisker- og jagtforeninger og miljø- og friluftsorganisationer - til at deltage i høringer. Det gør vi, når en skov skal FSC-evalueres for første gang, samt når ejendommen gennemgår fornyet hovedevaluering ved certifikatets udløb. Du er altid velkommen til at kommentere på driften af en FSC-certificeret ejendom - også udenfor høringsperioderne, og selv om du ikke har modtaget en invitation.

Gennemse listen nedenfor for at se vores planlagte evalueringer. Meddelelsen om interessentbrevet forklarer, hvordan du kan indsende dine kommentarer. Bemærk: Vi kan kun overveje kommentarer om emner, der er omfattet af gældende FSC-standarder.

Preferred by Nature gennemfører FSC-evalueringer af De Danske Skovdyrkerforeningers FSC Gruppecertifikat i sommeren 2022. Denne certificering omfatter følgende skovejendomme:

  • Aalborg Kommunes Skove
  • Bornholms Regionskommunes Skove
  • Borreby Gods
  • Brønderslev Kommunes Skove
  • Holbæk Kommunes Skove
  • Holstenshuus
  • Ramten Skov
  • Vesterskoven

 

Du er altid velkommen til at kontakte os og kommentere på driften af en FSC-certificeret ejendom - også udenfor høringsperioderne, og selv om du ikke har modtaget en invitation.