Vyzdvihněte výhody vaší certifikace pomocí našeho kurzu pro prodejce FSC výrobků. Toto školení vám pomůže uvědomit si z různých pohledů hodnotu vašeho certifikátu a dá vám spoustu dobrých argumentů, proč by si vaši zákazníci měli vybírat právě vaše certifikované výrobky. 

 

Jak prodávat certifikované výrobky

FSC labelJaké výhody a prospěch vám přináší značky FSC a Rainforest Alliance? Pro propagaci a prodej certifikovaných výrobků je dobré znát jejich přidanou hodnotu. 

  • Základy: Jak certifikace FSC funguje? Jaký je smysl certifikace? Jak ho lze dosáhnout?
  • Přidaná hodnota certifikovaných výrobků:  Porozumějte významu a dopadu FSC certifikace. Proč je pro spotřebitele či zákazníka tak důležitý původ dřeva či papíru. Jaký užitek má z certifikace divoká příroda či místní lidé?  
  • Hodnota značky & příběhy skryté za značkami: Budete seznámeni s tím, jak značky používají různé skupiny zákazníků a tím, jak jsou tyto značky používány významnými certifikovanými společnostmi, které na svém certifikačním statusu zakládají část svého PR.
  • Rychlokurz o použití prohlášení: Neriskujte vaše dobré jméno špatným nebo zavádějícím použitím certifikačních prohlášení. Naučte se hovořit o FSC věrohodně. 

 

 

Průběh kurzu

Školení může být nastaveno podle vaších potřeb. Typicky se jedná o 2 - 4 hodinový kurz přímo u vás ve společnosti. Můžeme též zorganizovat kratší online kurz.

Kurz může být kombinován s kurzem používání FSC značky. Pokud si vyberete tuto možnost, pak doporučujeme celodenní školení. 

Kurzy probíhají kombinací prezentací a interaktivních cvičení.

 

Máte zájem o školení?

Pokud máte zájem o školení, prosím kontaktujte nás na adrese training@nepcon.org