Aby se zabránilo korupci, má tato politika pomoci našim zaměstnancům identifikovat, které korupční obchodní praktiky jsou při jejich každodenní práci zakázány. Tím, že nastiňuje přijatelné a nepřijatelné chování, zajišťuje, že budou zaměstnanci společnosti Preferred by Nature jednat společensky odpovědným a etickým způsobem a v souladu se všemi platnými právními předpisy.
 
Společnost Preferred by Nature se zavázala dodržovat všechny zákony, které se týkají bojů proti úplatkářství, korupci a podvodům ve všech jurisdikcích, v nichž působíme, včetně zvláštního přihlédnutí k britské legislativě a Zákonu o úplatkářství (Bribery Act) z roku 2010.
 
Vedeme seznam, v němž jsou z důvodů transparentnosti a potenciálního sledování zaznamenány konkrétní případy tak, jak je popisuje tato politka.
 
Tuto politiku schválil Peter Feilberg, výkonný ředitel společnosti Preferred by Nature, dne 13. září 2015.