BoxesМожеме да ви подкрепим през целия процес на надлежна проверка, независимо от нивото на вашия опит. Например, можем да помогнем, в случай че:

  • е необходимо да се справите с изискванията за надлежна проверка на EUTR.Необходими са експертни съвети за създаване на системи за надлежна проверка, провеждане на оценки на риска или определяне на подходящи мерки за намаляване на риска.

  • са ви необходими експертни съвети за разработване на системи за надлежна проверка, провеждане на оценки на риска или определяне на подходящи мерки за намаляване на риска.

  • бихте искали да оцените системата си за надлежна проверка съгласно собствената си политика за снабдяване или съгласно специфични правила за дървения материал.

  • е необходимо да оцените способността на своите доставчици да отговорят на вашите изисквания и да откриете потенциални пропуски.

  • искате да потърсете съвет или да бъдете обучени по конкретни въпроси за надлежната проверка, като оценка на риска или смекчаване на риска.