Shelf-wobbler-295
FSC Marketing Toolkit: Ready-to-go shelf wobbler. All you have to do is insert your FSC license code. 

Сигурни ли сте, че не можете да се възползвате повече от вашия сертификат, чрез по-решително промотиране на вашите сертифицирани продукти?

Знаем, че е лесно да игнорирате това, което бихте могли да направите, когато вашият списък със задачи, които трябва да изпълните, е препълнен. Ако точно такъв е и вашият случай, опитайте някои от тези лесни за осъществяване идеи. Или ги използвайте, за да генерирате свои собствени!

 

 

1. Използвайте логото и търговските марки

FSC logoИмате много възможности за използване на търговските марки на FSC, като се стремете винаги да сте в съответствие с изискванията за търговските марки на FSC и изисквайте официално одобрение от нас. 

  • Приложете етикета директно върху вашите продукти, използвайте висящи етикети или етикетирайте опаковката на продукта.   
  • Използвайте търговските марки върху фирмени материали, за да сигнализирате, че сте сертифицирани. Може дори да решите да включите FSC логото в бланки на документи, имейл подписи, бланки на фактури, продуктови каталози, ценови листи, или годишни доклади.

 

 

2. Използвайте FSC Marketing Toolkit & Визуализации

FSC brandmarkFSC предоставя изчерпателен набор от визуални материали под концепцията "Forests for All Forever". Това включва обширни материали и визуализации, посветени на определени цели, като например подови винили, висящи етикети, материали за рафтове и социални медии.

Използвайте същата парола за вход, като тази за влизане в Портала за търговски марки на FSC, за да получите достъп до FSC Marketing Toolkit и да изтеглите тези графики.

Предоставете на вашите купувачи готова информация и материали, които представят стойността на FSC сертификата ви. Можете да използвате разнообразни материали като висящи етикети, продуктови брошури и опаковки за продукти. Освен това, имате достъп и до промоционални материали за употреба в закрити помещения, като например етикети за рафтове, плакати или брошури, които разказват историята на вашия FSC продукт. За тази цел можете да използвате материалите от FSC Marketing Toolkit.

 

 

3. Използвайте свой бюлетин

NewsletterАко разработвате бюлетин за клиенти, защо да не го използвате, за да популяризирате FSC сертификата си? Включете кратък стандартен текст за вашия FSC сертификат или дори само изречението "Попитайте за FSC сертифицирани продукти". Или включете новини и статии, популяризиращи сертифицираните продукти.

 

 

4. Присъединете се към FSC събития & кампании

FSC FridayFSC-International и други FSC Национални офиси често организират кампании и събития към които може да се присъедините, като например годишен световен FSC Петък.

Също можете да се присъедините към специални FSC щандове, разположени на търговски панаири, а странични FSC събития често се организират по време на големи конференции като Световния форум на хартията.

 

 

5. Разкажете вашата FSC история

FSC social mediaИзгответе съобщение до пресата, веднага след като се сертифицирате. След това съобщете за други важни постижения - например, всеки път, когато разширявате своята сертифицираната продуктова гама или предлагате сертифицирани продукти на нови пазари.

Също така можете да изразите вашата подкрепа за целите на FSC и да поговорите за това, как FSC е от значение за световните гори.

 

 

6. Поставете си цели, за които да съобщите

GoalПоставете си реалистични цели за снабдяване с FSC материалите и/или гамата от продукти, носещи етикета, и съобщете за напредъка, който постигате. Това ви дава възможност по-силно да заявите ангажимента си.

Обмислете начин да постигнете това, например чрез приемане на политика за възлагане на поръчки за хартията/продуктите от дървесина, които купувате, като например хартия за офис.. 

 

 

7. Рекламирайте работното си място  

FSC certificate

Вашата сертификация може да ви помогне да внедрите лоялност и гордост сред служителите. Знаейки, че работят за добросъвестна фирма, колеги ви могат да бъдат посланици на вашата организация.

Използвайте вътрешни семинари, работни срещи, бюлетини към служителите или чрез вътрешната мрежа да осведомите служителите си за вашия ангажимент за отговорно горско стопанство. За начало, просто изложете сертификата си на стената.

 

 

 

8. Дайте възможност на вашите служители 

TrainingМожете да подобрите FSC опита на организацията си, като осигурите целенасочено обучение за служители, които работят с търговски марки на FSC или продават FSC продукти. Изграждането на капацитет ви помага да се възползвате толкова, колкото можете от вашия сертификат.