Тази политика е разработена с цел да помогне на нашите служители да идентифицират корупционните бизнес практики, които са забранени в ежедневната им работа, така че да се избегне корупцията. В нея се посочват приемливи и неприемливи поведения, за да се гарантира, че дейността на Preferred by Nature се провежда по социално отговорен и етичен начин и в съответствие с цялото приложимо законодателство.
 
Preferred by Nature се ангажира да спазва всички закони, имащи отношение към противодействието на подкупи, корупция и измами във всички юрисдикции, в които работим, и със специално внимание към законодателството на Обединеното кралство и Закона за подкупите от 2010 г.
 
Поддържаме Регистър за достоверност, където конкретни случаи, подробно описани в политиката, са регистрирани по отношение на прозрачност и възможност за постоянно наблюдение.
 
 
Тази политика е одобрена от Петър Фейлберг, изпълнителен директор на Preferred by Nature на 13 септември 2015 г.